NAŠE FIREMNÍ ZÁSADY – UTVÁŘENÉ PO DVANÁCT GENERACÍ.

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI jsou nezávislý rodinný podnik, ve kterém se v průběhu dvanácti generací vytořila firemní kultura, která dodnes určuje naše myšlení a jednání.

1. Naše společnost

Podporujeme v regionu ze všech sil veřejně prospěšné projekty a zařízení a ve všech případech, ve kterých je to možné, udělujeme zakázky domácím firmám. Náš příspěvek ke zlepšení kvality života, jsou vynikající, bezpečné a zdravé produkty s velmi dobrým poměrem ceny a kvality.

2. Naše sociální zodpovědnost

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI je tradiční, původní rodinný podnik s vysokou sociální zodpovědností za své zaměstnance a jejich rodiny. Proto je při našich podnikatelských rozhodnutích zabezpečení pracovních míst vždy na prvním místě.

3. Naši zaměstnanci

Zaměstnanci jsou páteří našeho podniku. Hojnost nápadů, osobní nasazení a jejich znalosti jsou základním kamenem našeho úspěchu. Proto jsou naše vztahy vzájemně velmi úzké a důvěrné. Rovné příležitosti, bezpečnost při práci a podpora profesního a dalšího vzdělání jsou pro nás samozřejmostí.

4. Naše jednání se zaměstnanci

Máme rovnou hierarchii, jednáme spolu otevřeně, partnersky a konstruktivně napříč všemi úrovněmi. Naše vzájemné vztahy jsou charakterizovány vzájemným uznáním, úctou, otevřeností a tolerancí.

5. Naši zákazníci a spotřebitelé

Naši zákazníci a spotřebitelé jsou středem našeho myšlení a jednání. Chceme pro ně být inovativní a kompetentní, důvěryhodní a předvídatelní, jakož i flexibilní a upřednostňovaný partner a výrobce.

6. Naše kvalita

Vše, co plánujeme a děláme, se uskutečňuje dle zásady nejvyšší kvality! Tento nekompromistí nárok uplatňujeme na sebe – a ve stejné míře na dodavatele a poskytovatele služeb. Nejvyšším cílem je poskytnout pro naše zákazníky celkové bezchybné plnění.

7. Naši dodavatelé

Spolupracujeme s kompetentními, inovativními a spolehlivými dodavateli, kteří splňují naše vysoké požadavky a osvědčili se jako spolehlivý partner. Proto s nimi jednáme otevřeně a s respekterm a chceme pro ně být spolehlivý a upřednostňovaný partner.

8. Náš hospodářský úspěch

Zabezpečení naší samostatnosti jako rodinného podniku vyžaduje dlouhodobý hospodářský úspěch, který potřebujeme k průběžným investicím a pro zdravý růst.

9. Naše životní prostředí

Myslíme na další generace. Udržitelnost a všímavost v souladu s přírodou je základem pro zdravé životní prostředí a dobré potraviny. V tomto odpovědném povědomí jsme se zavázali k šetrnému zacházení se zdroji a k používání ekologicky šetrných technologií, balení a přepravních možností.