ČERSTVOST ZARUČENA NEJKRATŠÍ CESTOU.

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI kladou ty nejvyšší nároky na nákup surovin, zpracování a distribuci.

Vybraní dodavatelé.

Samozřejmě spolupracujeme výhradně s dodavateli, kteří splňují naše vysoké nároky na kvalitu a kteří jsou pravidelně kontrolováni. Naše dodavatele auditujeme v rámci kvalitativních a hygienických kontrol přímo v jejich výrobních závodech – nákladné opatření, které však zvyšuje naši bezpečnost výrobků a zajišťuje naše standardy kvality.

Suroviny „Just-in-time“.

K výrobě našich produktů používáme systém každodenních dodávek čerstvého masa „Just in time“, které jsou převážně z Německa. Přísné kontroly na příjmu zboží dohlížejí na čerstvost, hygienu a teplotu, ale i na požadavky odpovídající specifikaci dodávané suroviny. Od příjmu zboží po expedici hotových výrobků je zajištěna bezchybná zpětná vysledovatelnost výkonným počítačovým systémem.

Uzavřený chladící řetězec.

Naše výrobky jsou oblíbené jak celostátně tak v mnoha evropských zemích a jsou velmi poptávané také mimo Evropu. Předpokladem pro to, je mimo jiného, čerstvost a kvalita našich výrobků, která je zaručena díky našemu rozsáhlému logistickému systému uzavřeného chladícího řetězce.
Tento systém logistiky zajišťuje, že dodávka dorazí během 24, ale maximálně 48 hodin do svého místa určení.